ชื่อ - นามสกุล :นายชัดสกร พิกุลทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :111/20 หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคา 44000
Telephone :0899469997
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา